top of page

מאבקי שליטה בחברות ושותפויות

קיומם של בעלי מניות שונים בחברות או בעלים משותפים של נכסי מקרקעין יכולים להוביל למאבקי שליטה ולסכסוכים בין בעלי המניות או השותפים בנכסי הנדל"ן. בין אם מדובר בניסיון של בעלי רוב המניות לעשוק את בעלי מניות המיעוט, בין אם מדובר בשותפים ובעלי מניות מיעוט המנסים לטרפד את הפעילות בחברה ולפגוע במנהלים ובעלי השליטה ובין אם מדובר במאבקי שותפים במקרקעין תמיד תוכלו להסתייע במשרדנו המייעץ לאנשי עסקים והמייצג במשך שנים רבות בעלי מניות ושותפים ומנהל מאבקים מורכבים למימוש זכויותיהם בבתי המשפט העוסקים בסכסוכי שותפים וחברות ובפירוק שיתוף במקרקעין.

Image by Carlos Esteves

ייצוג בעסקאות נדל"ן

ייצוג בעסקאות נדל"ן ובפרויקטים מחייב סיוע במומחים ויועצים משפטיים בעלי ניסיון אולם הליווי מחויב להיות אישי ומצריך בניית ויצירת עסקה פרטנית המותאמת לצרכי הלקוח והגנה על זכויותיו. משרדנו מייצג משקיעים, אנשי עסקים ולקוחות פרטיים ברכישת ומכירת או השכרה של בתים ונכסי יוקרה ונכסי נדל"ן מסחריים. הטיפול והייצוג נעשה בליווי אישי צמוד תוך בחינת היבטי העסקה וההגנות השונות ותוך שיתופי פעולה רבי שנים עם משרדים מובילים המומחים להיבטי המיסוי בעסקאות מתוך מגמה להביא לחסכון מרבי במיסוי העסקאות.

Image by Sean Pollock

ייצוג בבתי המשפט

ייצוג בבתי המשפט משול לאומנות אולם אין מדובר רק בכישרון טבעי אלא במומחיות הנבנית במשך שנים רבות ומבוססת על ידע מעמיק של האסמכתאות המשפטיות וסדרי הדין, ניהול התיק באולמות בתי המשפט והכרה רבה של מערכת בתי המשפט במדינת ישראל. משרדנו מייצג לקוחות מגוונים במשך עשרות שנים בתיקים מורכבים והניסיון הרב בתחום מאפשר שימוש בדרכים יצירתיות על מנת לאכוף את זכויות הלקוחות ולהגן ולהיאבק בנחישות על זכויות הלקוחות מתוך מטרה להגיע להצלחה מרבית.

72169609_110393653709445_6915700273516118016_n.jpeg

עסקים וחברות במשבר

במהלך הפעילות של עסקים וחברות עלולים להיווצר קשיים ומשברים המחייבים ליווי מקצועי של יועצים משפטיים המומחים למצבים אלה והיכולים לסייע להתמודד מול בנקים רשויות ספקים ונושים, הן בניהול מו"מ עם גופים אלה והן בנקיטת הליכי הגנה בבתי המשפט. משרדנו מייצג במשך עשרות שנים אנשי עסקים וחברות במצבי משבר וקשיים ומסייע ביעוץ ,ניהול מו"מ להסדרים וכן במתן הגנה בבתי המשפט אל מול תביעות בנקים ונושים. הגנה כנגד ניסיונות למימוש כפוי של נכסים וניהול מו״מ להסדרי נושים במסגרת דיני החברות ובתי המשפט לחדלות פירעון.

Image by Charles Forerunner
bottom of page